Project 

aanmelden.

Wil je een project aanmelden voor ondersteuning van het Cor Wit Fonds? Lees de voorwaarden hieronder en gebruik het onderstaande formulier of neem direct contact op met het secretariaat.

Doelstelling

Teneinde zijn doelstelling te realiseren kan het Cor Wit Fonds initiatieven met een wetenschappelijk karakter financieel ondersteunen die voldoen aan de criteria die we hebben weergegeven als: 

Telecommunicatie

Maatschappelijke Relevantie 

Het Goede Leven

+

=

Het wetenschappelijke karakter van het initiatief uit zich in de vorm van een combinatie met afstuderen, promoveren, een leerstoel of een andere vorm van betrokkenheid van een universitaire instelling.

etienne-girardet-EP6_VZhzXM8-unsplash2

Procedure

Het Cor Wit Fonds beoordeelt aan de hand van een projectplan of een initiatief financieel ondersteund wordt en kan vervolgens een financiële bijdrage doen. Het projectplan moet minimaal bevatten:

  • een duidelijke beschrijving van het onderzoek
  • een onderbouwing waarom het onderzoek binnen de scope van CWF  (t x mr = hgl) valt
  • betrokken partijen, contactpersonen en rollen
  • plan van aanpak incl. planning en rolverdeling
  • doelstelling en resultaatbeschrijving
  • een onderbouwde aanvraag voor financiële ondersteuning
  • een voorstel voor transparante inhoudelijke, project- en financiële voortgangs- en eindrapportage
  • indien van toepassing een voorstel voor het verrekenen van baten uit het onderzoek

In het geval van het toekennen van een financiële bijdrage is de ontvanger daarvan verantwoordelijk voor de uitvoering van het initiatief volgens het ingediende en goedgekeurde plan van aanpak.

Van initiatieven die financieel door het Cor Wit Fonds worden ondersteund wordt een keer per kwartaal door de ontvanger gerapporteerd aan de hand van zijn bij de aanvraag ingediende en goedgekeurde voorstel voor een transparante inhoudelijke, project- en financiële voortgangs- en eindrapportage.

Als het aanmeldformulier niet automatisch geladen wordt, graag de pagina refreshen of de aanvraag per email naar het secretariaat sturen.

> Home    Over    Projecten    Aanmelden    Nieuws    Contact

 

Volg ons op LinkedIn

Contact 

Cor Wit Fonds
Maanplein 55
2516 CK Den Haag
Email: info@corwitfonds.nl

© Stichting Ir C. Wit Fonds  2022