Happy Healthy Cow sluit koe aan op internet

gravatar
 · 
maart 21, 2016
 · 
3 min read

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werkt samen met wetenschappers, ingenieurs, ICT-specialisten en partijen uit de zuivelsector aan de ontwikkeling van een sensor voor koeien, bedoeld om de gezondheid en het welzijn van koeien te bevorderen; het zogeheten Happy Healthy Cow project. De sensor is uitgerust met verschillende technologieën om actuele informatie over gezondheid, welzijn, (re)productie en voeding van vee te kunnen verzamelen en analyseren en is aangesloten via internet. De veehouder, dierenartsen en wetenschappers hebben zo een belangrijk hulpmiddel in handen om informatie over gezondheid en welzijn van de koe nog beter te kunnen managen en onderzoeken.

Internet of Cows
Het ‘Happy Healthy Cow’ project maakt gebruik van de nieuwe technologische en communicatiemogelijkheden die de ‘Internet of Things’-revolutie biedt. Met gevoelige sensoren, die weinig energie verbruiken en frequent, op een veilige manier, kleine hoeveelheden data over grote afstanden verzenden, kunnen verschillende parameters voor het eerst samen in beeld worden gebracht. Het hart van de sensor is de Clickey® van het bedrijf Invenit B.V., waar vanuit de signalen via het LoRa netwerk van KPN (Low Power Wide Area Network of LPWAN) verstuurd worden naar het Clickey Cloud Cow Portal. Zonder dat extra (kostbare) infrastructuur nodig is, wordt het op afzienbare termijn mogelijk om data te verzamelen, te verzenden, ‘in the cloud’ te analyseren en tot informatie om te zetten, om de data vervolgens via elk apparaat dat op internet is aangesloten aan de gebruiker aan te bieden. In dit geval de veehouder, maar ook de dierenarts en andere erfbetreders. Uniek is dat zowel fysiologische parameters, zoals lichaamstemperatuur en hartslag, worden gemeten, alsook de beweging en positie van de dieren in de weide en op stal. De gehele set aan parameters zal unieke informatie opleveren aangaande de gezondheid en het welzijn van melkkoeien.

Inzicht in het gedrag en welzijn van typische gezonde koe 
Het Cor Wit Fonds ondersteunt dit wetenschappelijke onderzoek naar de gezonde koe. Het Fonds stelt zich ten doel om op het snijvlak van telecommunicatie en maatschappelijke relevantie wetenschappelijk onderzoek en creativiteit te stimuleren om een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ – in dit geval ten principale ‘het goede leven’ van onze koe.
Het wetenschappelijke deel van het project richt zich op het ontwikkelen van algoritmen om patronen in de data zichtbaar te maken en te begrijpen, en zo meer inzicht te verschaffen in het gedrag en welzijn van een typische gezonde koe. Een promovendus gefinancierd door het Cor Wit Fonds gaat hieraan werken. De promovendus maakt daarbij gebruik van snelle ontwikkelingen op het gebied van de analyse van ‘Big Data’. Door slimme combinaties van de koe-signalen zal de gezondheid en het welzijn van de melkkoe continu online te volgen zijn, waardoor er bij een eventuele verstoring tijdig individu-gericht kan worden bijgestuurd.

Meer informatie:
Marieke Veldman, afdeling Communicatie & Marketing, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, (030) 253 4722, m.m.veldman@uu.nl.

Comments

No Comments.

> Home    Over    Projecten    Aanmelden    Nieuws    Contact

 

Volg ons op LinkedIn

Contact 

Cor Wit Fonds
Maanplein 55
2516 CK Den Haag
Email: info@corwitfonds.nl

© Stichting Ir C. Wit Fonds  2022