BuurtConnect

Het afgelopen decennium is in diverse projecten onderzoek gedaan naar factoren die het levensgeluk bepalen in en rond het huis. Het resultaat is indrukwekkend: er zijn diverse buurtindexen, monitors, geluksmeters en leefstijlen ontwikkeld. Uit al die projecten kwam nog een rode draad boven: bewoners die (eventueel samen met professionals) de schouders zetten onder hun wijk, krijgen niet alleen een betere buurt, maar ook een zelfvoldaan gevoel. Dit ‘participatie-mes’ snijdt nu zelfs aan drie kanten: naast een betere buurt en een zelfvoldaan gevoel is er nu ook een bittere noodzaak om het samen te doen: de centen zijn op!

In het project BuurtConnect wil het team van WoonConnect in samenwerking met twee Corporaties (Woonbedrijf Eindhoven en Woonstad Rotterdam) een eerste versie maken, die daarna in een aantal wijken kan worden getoetst en doorontwikkeld. Het is de bedoeling dat daarna het (financiële) stokje wordt overgenomen door andere corporaties, zodat het systeem verder door kan worden ontwikkeld zonder extra kosten voor Woonstad en Woonbedrijf. Zij kunnen – indien gewenst – invloed blijven uitoefenen op de doorontwikkeling.

Meer info: https://www.bouwconnect.nl/

Projecten

Stichting de SterProject type

SpeakseeProject type

2TangoProject type

WhisppProject type

Smart ParksProject type

Happy Healthy CowProject type

TRANS ResearchProject type

BuurtConnectProject type

> Home    Over    Projecten    Aanmelden    Nieuws    Contact

 

Volg ons op LinkedIn

Contact 

Cor Wit Fonds
Maanplein 55
2516 CK Den Haag
Email: info@corwitfonds.nl

© Stichting Ir C. Wit Fonds  2022